Databeskyttelse.

1. Generelt
Storck Sverige AB, forbrugerkontakt Danmark (herefter kaldet Storck) tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt og indsamler, behandler og anvender udelukkende dine personlige oplysninger i overensstemmelse med standarderne i databeskyttelseslovgivningen.

Hvis der linkes til andre sider på dette websted, finder oplysningerne i denne vejledning ikke anvendelse for indsamling og anvendelse af oplysninger på de sider, der linkes til, idet Storck ikke har nogen form for indflydelse på indholdet og opsætningen på disse websider.

2. Type, omfang og formål med indsamling, behandling og anvendelse af oplysninger

2.1 Oplysninger
Storck indsamler, behandler og anvender følgende personlige oplysninger alt afhængig af, hvilke handlinger du foretager på vores websted: Din adresse (titel, for- og efternavn, adresse), din e-mail-adresse, dit telefonnummer, din IP-adresse, og hvilke typer elementer du har åbnet, samt omfanget heraf samt datoen og klokkeslættet herfor.

2.2 Brug af webstedet
Når du besøger vores websted, registreres der midlertidige tilslutningsdata (IP-adresse, cookies, adressen på det sidst besøgte websted, klokkeslæt og dato, hvilke filer, du har åbnet). Medmindre du specifikt har givet tilladelse til andet, gemmer, behandler og anvender vi udelukkende dine personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for dit besøg på vores websted eller til kontraktlige formål, såsom til gennemførelsen af konkurrencer. Oplysningerne kan også behandles og anvendes i pseudonym form til de i punkt 2.3 nævnte formål.

2.3 Anvendelse af oplysninger til marketingformål og webstedsoptimering
På Storcks websted indhentes, behandles og anvendes oplysninger ved hjælp at webudbyderens teknologier til markedsførings- og optimeringsformål. For at kunne gøre det anvender vi muligvis Cookies (dvs. små tekstfiler, der gemmes på din computer) til at aktivere genkendelsen af din internetbrowser. Ud fra disse filer oprettes der brugerprofiler under et pseudonym. Medmindre du har givet din særskilte tilladelse til det, anvendes filerne ikke til at identificere dig personligt og kombineres ikke med personlige oplysninger om personen bag pseudonymet. IP-adresser behandles og anvendes kun i anonymiseret form i denne procedure. Du kan til enhver tid og med øjeblikkelig virkning fravælge indsamling og lagring af oplysninger ved at vælge en "frameldingscookie" (jf. punkt 3).

Herudover anvender Storck kun dine personlige oplysninger og/eller oplysninger om brug af webstedet til reklame-, rådgivnings- og marketingformål samt efter behov til udvikling af webstedet, såfremt du forinden har givet din særskilte tilladelse hertil. Hvis Storck beder om din tilladelse, vil du blive gjort opmærksom herpå via en separat tekstboks, som du skal klikke på og/eller en stjernemarkering. Du kan til enhver tid trække din tilladelse hertil tilbage ved at kontakte Storck skriftligt via e-mail eller almindelig post. Såfremt du ikke giver din tilladelse, eller hvis du trækker den tilbage, vil brugen af dine oplysninger som nævnt i dette afsnit ikke finde sted. Storcks tjenester tilvejebringes naturligvis, uanset om du giver din tilladelse eller trækker den tilbage.

2.4 Anden brug af oplysninger
Vi gemmer, behandler eller anvender ikke dine oplysninger til andre formål end de ovenfor nævnte. Bemærk, at der ikke oprettes en personlig profil med dit navn eller andre personlige oplysninger.

3. Ret til indsigt, indsigelser og tilbagekaldelse

Vi vil på anmodning oplyse dig om, hvilke oplysninger, vi har om dig, enten via e-mail eller almindelige post. Du kan kontakte:

Storck Sverige AB
Forbrugerkontakt Danmark
Box 31015
200 49 Malmø
Sverige
E-mail: info@dk.storck.com

Det samme gør sig gældende, hvis du ønsker at annullere opbevaringen af dine oplysninger. Vi gør opmærksom på, at du til enhver tid kan tilbagekalde enhver tilladelse med øjeblikkelig virkning ved at kontakte os pr. e-mail eller med almindelig post. Hvis du vil fravælge oprettelsen af en brugerprofil under et pseudonym (jf. punkt 2.3), kan du ændre indstillingen af frameldingscookien ved at klikke her.