Hvad Storck har at
tilbyde.

For at kunne opfylde Storck’s forpligtelse til at videreføre og kunne hævde, at vores præstation er den allerbedste og den med det største potentiale, har vi realiseret og forbedrer til stadighed koncepterne og indholdet i vores personaleudvikling. Vi forstår personaleudvikling som en vedligeholdelsesproces, samt udvikling af de kvalifikationer, der er behov for ved aktuelle og kommende udfordringer inden for vores virksomhed og i det omliggende samfund.