Privatlivspolitik

Generelt
Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Storck Sverige AB, org. nr 556105-8487, (“Storck”) behandler persondata. Storck tager beskyttelse af personoplysninger meget alvorligt og vil i alle tilfælde sikre, at dine personoplysninger indsamles, behandles og anvendes lovligt og korrekt. Nedenfor er det beskrevet, hvordan vi behandler persondata.
1. Persondata
Udtrykket persondata omfatter alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (”Den Registrerede”). Sådanne oplysninger kan være oplysninger om navn, adresse, e-mail, telefonnummer osv.
2. Dataansvarlig
Storck er dataansvarlig og er således ansvarlig for behandlingen af persondata. Storck er ansvarlig for at behandle af dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om databeskyttelse. Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, herunder eventuelle anmodninger i relation til at udøve dine juridiske rettigheder, bedes du kontakte os. Du kan læse mere om dine juriske rettigheder som registreret i afsnit 11 nedenfor:

Vores kontaktoplysninger er som følger:
E-mail adresse: info@se.storck.com
Post adresse:
Storck Sverige AB
Hyllie Stationsväg 42.
215 32 Malmö
Box 31015
200 49 Malmö
Sweden

Telefonnummer: +46 40-37 19 60

Hvis der findes links til andre online sider på denne hjemmeside, gælder denne privatlivspolitik ikke for dataindsamling og brug på de linkede sider, da Storck ikke har nogen indflydelse på deres opsætning og indhold.
3. Kategorier af personer, vi behandler personoplysninger om
 • Kunder, dvs. en privatperson, der er repræsentant for vores eksisterende og/eller fremtidige kunder, der køber Storcks produkter.
 • Leverandører, dvs. en privatperson, der er repræsentant for vores leverandører.
 • Personer der fremsætter en anmodning/ et erstatningskrav, dvs. en privatperson, der fremsætter en anmodning/ et erstatningskrav/ en klage til Storck.
 • Konkurrencedeltagere, dvs. en privatperson, der deltager i en konkurrence på Storcks hjemmeside eller en fysisk flyer.
 • Besøgende, dvs. en privatperson der besøger og benytter Storcks hjemmeside.
4. Persondata der behandles
Når du indgår en aftale med Storck som leverandør eller kunde, hvis du som kunde fremsætter et erstatningskrav eller en klage eller er en konkurrencedeltager, kan Storck indsamle og behandle de persondata, som du har indsendt til Storck bestående af:
 • Din titel, for- og efternavn,
 • Arbejdstitel,
 • Personnummer,
 • Kontaktoplysninger, som eksempelvis adresse, e-mail og telefonnummer,
 • Betalingsdata, og
 • IP-nummer og oplysninger om brug af Storcks hjemmeside, det vil sige typen og rækkevidden af de elementer (f.eks. webside, funktioner), som du har adgang til, samt data og klokkeslet for adgang til vores hjemmeside.
5. Behandling af persondata; Formål og retsgrundlag
For at kunne give dig mere gennemsigtige og klare oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler dine persondata, har vi opdelt dette afsnit i seks underafsnit. Afhængigt af om du er kunde, leverandør, klager, konkurrencedeltager eller en besøgende på vores hjemmeside, gælder forskellige underafsnit for dig.
6.1 Kunde & Leverandør
For at kunne indgå og administrere en aftale med dig som repræsentant for en kunde eller en leverandør, indsamler og behandler Storck dine persondata. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er, at det er nødvendigt for at kunne opfylde vores aftale med dig eller at tage skridt inden vi indgår en sådan aftale. Hvis ikke du afgiver ovennævnte personoplysninger, kan vi ikke tilbyde vores produkter eller på anden måde opfylde vores forpligtelser over for dig som repræsentant for en kunde eller en leverandør.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan også være, at det er nødvendigt for Storcks legitime interesse til markedsføring af vores forretning og vores produkter. Storcks interesse i at behandle personoplysninger til dette formål går forud for din potentielle interesse i at beskytte din personlige integritet i lyset af de potentielle fordele, som markedsføringen medfører for dig.
6.2 Person der fremsætter et erstatningskrav eller anden anmodning
Hvis du giver os oplysninger med henblik på at gøre erstatningskrav eller andre krav gældende, behandler vi dine personoplysninger for at kunne besvare din anmodning. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er, at det er nødvendigt, fordi Storck har en retlig forpligtelse hertil i henhold til svensk lov.

Hvis du giver os dine personoplysninger i forbindelse med en anmodning, behandler vi dine personoplysninger for at kunne besvare din anmodning. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er, at det er nødvendigt for Storcks legitime interesse. Storcks interesse i at behandle personoplysninger til dette formål går forud for din potentielle interesse i at beskytte din personlige integritet i lyset af de potentielle fordele, som svarene på din anmodning giver dig. Hvis du ikke giver os dine personoplysninger, kan vi ikke besvare din anmodning eller spørgsmål.
6.3 Konkurrencer
Hvis du giver os dine personoplysninger ved at udfylde formularer på vores hjemmeside eller på en flyer/brochure for at deltage i en konkurrence, behandler vi dine personoplysninger for at kunne administrere konkurrencen og kontakte dig, hvis du vinder. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er, at det er nødvendigt for Storcks legitime interesse i at gennemføre arrangementer og konkurrencer. Storcks interesse i at behandle personoplysninger til dette formål går forud for din potentielle interesse i at beskytte din personlige integritet i lyset af de potentielle fordele, som konkurrencen kan medføre for dig. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er også, at det er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig i en konkurrence. Hvis du ikke giver os dine personoplysninger, vil det ikke være muligt for dig at deltage i den konkurrence der tilbydes.
6.4 Brug af hjemmesiden
Når du besøger vores hjemmeside, behandles forbindelsesdata midlertidigt (i særdeleshed IP-adresse, sidst besøgte URL, klokkeslæt og dato samt besøgte sider). Vi behandler disse data i den udtrækning det er nødvendigt for at kunne tilbyde hjemmesiden (som er i vores legitime interesse). Vi kan også behandle disse data i pseudonym form til de formål, som anført i 6.5, baseret på dit samtykke. Generelt er brugen af vores hjemmeside mulig uden at give andre data end de data, der er angivet i dette afsnit.

Hvis du giver os personoplysninger ved at udfylde formularer på vores hjemmeside (f.eks. konktaktformularen), behandler vi disse data for at kunne besvare din anmodning eller tilbyde og markedsføre vores tjenester til dig. Hvis du ikke giver os dine personoplysninger, kan det forekomme, at du ikke kan anvende bestemte funktioner på vores hjemmeside, men der vil ikke være andre konsekvenser. For så vidt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden.
6.5 Analyse til markedsføringsformål og til optimering af websider (Piwik PRO)
På Storcks hjemmeside behandles data om din brug af hjemmesiden ved brug af teknologier fra udbyderen Piwik PRO. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er, at det er nødvendigt for Storcks legitime interesse i at kunne optimere hjemmesiden og til markedsføringsformål. Hvor det af svensk markedsføringslovgivning er påkrævet, vil Storck anmode om særlig tilladelse. Til dette formål oprettes brugerprofiler, der indeholder de data, der er anført under 6.6, og data om dine aktiviteter på vores hjemmeside (især hvilke sider, funktioner eller andre elementer du har adgang til og hvornår), under et pseudonym. Profilerne vil ikke indeholde eller blive kombineret med data, der direkte identificerer dig (f.eks. dit navn). Storcks interesse i at behandle personoplysninger til dette formål går forud for din potentielle interesse i at beskytte din personlige integritet i lyset af de potentielle fordele, som optimeringen af hjemmesiden og vores markedsføring medfører for dig.

For at lette brugeranalysen kan cookies (se afsnit 6.6) bruges til at genkende din internet browser. Når du besøger vores hjemmeside, beder vi om dit samtykke til anvendelsen af sådanne cookies (se afsnit 6.6). Venligst se afsnit 6.6 om, hvordan trækker du et sådant samtykke tilbage og hvordan du kan benytte vores hjemmeside uden cookies. Hvis du specifikt ønsker at deaktivere de cookies, der bruges til analysen i dette afsnit, skal du anvende den følgende mekanisme.

Du kan til enhver tid deaktivere analysen af dine brugsdata i pseudonymprofiler med Piwik PRO. Du har to muligheder for at gøre dette. For det første kan du aktivere indstillingen ”Do-Not-Track” i din browser (se venligst browserens hjælpesektion for yderligere information). Alternativt kan du klikke på følgende link for at angive en cookie, der indikerer dit valg om ikke at kunne spores ved hjælp af Piwik PRO:
6.6 Cookies
Når du besøger vores hjemmeside, modtager du en meddelelse om, at vores hjemmeside anvender cookies for at forbedre funktionaliteten og for at understøtte analysen af brugen af vores hjemmeside (se afsnit 6.5). Vi informerer dig også om, at du ved at bruge vores hjemmeside accepterer vores brug af cookies som beskrevet i dette afsnit 6.6 og afsnit 6.5.

Cookies er små tekstfiler, der sendes fra en webserver til din browser, og som gemmes på computerens harddisk. Dette gør det muligt for os at genkende gentagne besøg fra dig og din computer. På denne måde kan vi tilbyde en bedre funktionalitet på hjemmesiden og udføre webanalyser der er i vores legitime interesse, som beskrevet i afsnit 6.5. De fleste browsere er indstillet til at acceptere cookies som standardindstilling.

Efter – ved at bruge vores hjemmeside – og hvis du har givet samtykke til brugen af cookies, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. For specifikt at deaktivere sporingscookies (og analysen af brugerdata), skal du følge instruktionerne i afsnit 6.5. Du kan også til enhver tid vælge at deaktivere cookies i dine browserindstillinger og/eller slette cookies fra din harddisk via din browser menu. Endelig kan du installere et plug-in i din browser, der giver mulighed for at forhindre sporing og/eller relaterede cookies, hvilket giver mulighed for at beskytte dine personoplysninger.
6.7 Overførsel af data til tredjepart
Vores hjemmeside er hostet af AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 13403 Berlin, Tyskland, som behandler data indsamlet via hjemmesiden som vores databehandler. Dine personoplysninger kan overføres til og behandles af en tredjepart. Disse kan omfatte koncernselskaber, tjenesteudbydere, juridiske rådgivere, revisorer, forretningskonsulenter, myndigheder m.v. Et eksempel på en situation, hvor dine personoplysninger kan overføres til en tredjepart er, når en sådan handling er påkrævet på grund af lov, en tvist, en anmodning eller beslutning fra en myndighed eller når det er nødvendigt for at opfylde Storcks legitime interesse. Storck forbliver dataansvarlig for de personoplysninger, der er blevet givet til Storck af dig. Tredjeparten kan enten blive en uafhængig dataansvarlig, dataansvarlig i fællesskab med Storck eller databehandler.
7. Sletning
Vi sletter dine personoplysninger, så snart behandlingen af personoplysningerne ikke længere er nødvendig for de forfulgte formål, og hvis der ikke er juridiske krav til opbevaringen af dataene.

Storck gemmer dine personoplysninger som en repræsentant for en kunde eller en leverandør, så længe der eksisterer en aktiv aftale. Når kontraktforholdet er afsluttet, gemmer Storck personoplysninger, så længe et retskrav kan gøres gældende, eller så længe en eksisterende tvist varer. Dog har Storck muligvis behov for at opbevare personoplysninger selv efter udløbet af denne tidsperiode, for at kunne sikre overholdelsen af administrationsgarantier, frister, overholdelse af lovkrav eller fremme af tjenester eller for at kunne sende tilbud, som måske har interesse for dig. Det samme gælder for dig, som er kunde, og indgiver erstatningskrav/ klage.

Storck gemmer dine personoplysninger som en konkurrencedeltager før og under arrangementet/konkurrencen og i en periode på op til 12 måneder fra den sidste dato for arrangementet/konkurrencen for at kunne opfylde vores legitime interesse i at kunne følge op på deltagelsen, evaluere på arrangementet/konkurrencen og til planlægningen af et fremtidigt arrangement/konkurrence. Efter denne periode vil dine personoplysninger blive slettet. Hvis du har samtykket til behandlingen, vil vi slette dine personoplysninger, når du har trukket dit samtykke tilbage.

Storck gemmer dine personoplysninger som besøgende og bruger af vores hjemmeside, indtil du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du modsætter dig behandlingen, vil Storck slette dine personoplysninger så hurtigt som muligt.
8. Datasikkerhed
Storck har taget alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod tab, skade, manipulation og uautoriseret adgang. Vores medarbejdere og alle andre personer, der er involveret i databehandlingen, er forpligtet til at overholde databeskyttelseslovgivningen og behandle personoplysninger fortroligt. Vores medarbejdere er uddannet i overensstemmelse hermed. Interne såvel som eksterne undersøgelser sikrer overholdelse af alle databeskyttelsesprocesser hos Storck.

For at beskytte personoplysninger fra vores brugere benytter vi en sikker online overførselsmetode, den såkaldte ”SSL-overførsel” (”Secure Socket Layer”). Dette er genkendeligt ved at der er tilføjet et ”s” bag http://, henholdsvis https: //, når en grøn lukket hængelås vises i adresselinjen. Ved at klikke på symbolet kan du få oplysninger om det SSL-certifikat der bruges. Visningen af symbolet afhænger af den browserversion du bruger. SSL-krypteringen formidler den krypterede og komplette overførsel af dine data.
9. Sociale dele funktioner
Vi inkluderer bevidst ikke nogen sociale plugins på vores websteder, der allerede overfører per-sonlige oplysninger, når webstedet indlæses. Vores websted indeholder kun links til sociale net-værk (f.eks. Facebook og Twitter), dvs. når du besøger vores websted overføres ingen person-lige oplysninger til linkede sociale netværk. Som med alle internetlink – kan nogle oplysninger (såsom browsernavne) overføres til udbydere af sociale netværk, hvis du klikker på et link til et af de sociale netværk. Hvis du har en konto på det pågældende sociale netværk og er logget ind på din konto, kan de direkte tildele besøget på vores side til din sociale mediekonto. Du kan forhindre dette ved at logge ud, før du klikker på linket. Bemærk, at vi ikke har nogen indflydelse på indholdet på de linkede websteder og den databehandling, der finder sted der. Formålet med og omfanget af da-taindsamling, behandling og brug a data fra de sociale netværk samt indstilling af muligheder for at beskytte dit privatliv, kan findes i den respektive leverandørs databeskyttelsesoplysninger. Du kan finde dem her:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA
http://www.facebook.com/policy.php/

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA
https://twitter.com/privacy/

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/
10. Dine rettigheder vedrørende persondata
Databeskyttelseslovgivningen indeholder en række rettigheder vedrørende data, der påvirker dig som person (de såkaldte rettigheder for berørte personer). Generelt indebærer disse regler en ret til at kræve adgang til dine personoplysninger lagret af os samt ret til at korrigere, slette, begrænse behandlingen af disse data, gøre indsigelse mod behandlingen og kræve restriktioner for behandlingen. Hvis og hvorvidt disse rettigheder vil være etableret i hvert tilfælde, og hvilke betingelser der skal gælde, afhænger af loven. EU’s generelle databeskyttelsesforordning giver dig desuden en ret til dataportabilitet. Hvis du har givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelse. For så vidt du har spørgsmål eller klager over databeskyttelsen hos Storck, anbefaler vi dog, at du henvender dig direkte til Storck (se afsnit 3).
11. Ingen automatisk individuel afgørelse
Storck anvender ikke dine personoplysninger til automatiske individuelle afgørelser.
12. Ændring af privatlivspolitikken
Nye lovkrav, driftsmæssige beslutninger eller den tekniske udvikling kan medføre krav om ændring af vores privatlivspolitik. I sådanne tilfælde skal denne privatlivspolitik tilpasses. På vores hjemmeside kan du altid finde den nyeste version.